0
0

چرخش گردونه شانس

گردونه شانس موقتاً غیر فعال شد و به زودی مجدد فعال خواهد شد و در اینستاگرام اطلاع رسانی می گردد

حتماً بخوانید سپس روی هر کدام از لینک های زیر کلیک کنید و گردونه شانس را در صفحه پیدا کنید و طبق موارد گفته شده عمل کنید:

  1. نام و شماره موبایل اعتباری خودتونو به شکل صحیح در کادر گردونه شانس وارد کنید و گردونه را بچرخانید.
  2. شماره موبایل وارد شده مستقیم شارژ می شود.
  3. در هر روز فقط یکبار می توانید گردونه را بچرخانید و چنانچه بیشتر از یکبار بچرخانید حتی اگر برنده شده باشید جایزه به شما تعلق نخواهد گرفت.
  4. هر کدام از لینک های زیر گردونه شانس مجزا دارند و به ازای ورود به هر سایت می توانید گردونه را بچرخانید و شانس خود را امتحان کنید.

روی هر کدام از لینک ها کلیک کنید و گردونه را پیدا کنید و بچرخانید و جایزه ببرید!

گردونه ای که باید آن را پیدا کنید شکل عکس زیر است:

گردونه شانس
گردونه شانس