0
0

پر امتیازترین کاربران بر اساس بازه های زمانی

پر امتیازترین کاربران بر اساس بازه زمانی

در انتها هر ماه به پر امتیاز ترین کاربران آکادمی گوهری امتیازات ارزشمندی تقدیم می گردد و هر چه استقبال از بخش امتیازگیری سایت بیشتر باشد مقدار امتیازات بیشتر خواهد شد.

به نفر اول پر امتیازترین کاربران 20000 امتیاز و نفر دوم 10000 امتیاز و نفر سوم 5000 امتیاز تعلق خواهد گرفت، پس همین حالا برای جمع آوری امتیازات خود اقدام کنید.

[score-active-users-by-time number=10]