بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


  مدیریت آکادمی گوهری

چنانچه میخواهید با مدیریت سایت جهت انتقادات و یا پیشنهادات در ارتباط باشید از این طریق تیکت بزنید


  مشکلات سایت

چنانچه برای سایت شما مشکلی پیش آمده و یا سوالی دارید از این طریق تیکت ارسال کنید


  مشکلات سئو

چنانچه برای سئو سایت شما مشکلی پیش آمده یا سوالی دارید از این طریق تیکت ارسال کنید


  بخش مالی

هر سوالی قبل و بعد از خرید دارید از این طریق تیکت بزنید.


  سایر موارد

چنانچه هر سوال دیگری غیر از گزینه های بالا دارید در این بخش تیکت بزنید